โรงพยาบาลเวียงเก่า

ยินดีต้อนรับสู่หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลเวียงเก่า - บ้านน่าอยู่ คนน่ารัก งานสนุก สุขทั่วเวียงเก่า

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลได้เพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามที่โรงพยาบาลเวียงเก่า ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จากเงินบำรุง โรงพยาบาลเวียงเก่า โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖-๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๑ นั้น นัดนี้โรงพยาบาลเวียงเก่า ขอประกาศรายชื่อผู้ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโรงพยาบาลเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น มีรายชื่อ ตามประกาศแนบท้าย ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ กำหนด วันเวลาสถานที่ในการประเมิน(พนักงานขับรถ)

ตามประกาศโรงพยาบาลเวียงเก่า ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน บำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(วุฒิ ม.๖) ชื่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้นเวียงเก่าขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบต่าง ๆดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ด้วยโรงพยาบาลเวียงเก่า มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จากเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเก่า เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเวียงเก่าโดยกำหนด ระยะเวลาจ้างปีต่อปี ตามปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    จำนวน ๑ อัตรา (เพศชาย)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม…

ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเก่า

ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

โรงพยาบาลเวียงเก่า - Wiangkao Hospital © 2018 ติดต่อ 043-306701 Frontier Theme