โรงพยาบาลเวียงเก่า

ยินดีต้อนรับสู่หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลเวียงเก่า - บ้านน่าอยู่ คนน่ารัก งานสนุก สุขทั่วเวียงเก่า

ประกาศขายกระเบื้องมุงหลังคาและบานเกร็ด

ตามที่โรงพยาบาลเวียงเก่า ได้ซ่อมแซมอาคารจ่ายกลางและเปลี่ยนหลังคาใหม่จากกระเบื้องเป็นแผ่นเมทัลชีท ทำให้มีกระเบื้องเก่าที่รื้อออกมา จำนวน ๕๖๐ แผ่น และบานเกร็ดพร้อมทั้งชุด จำนวน ๑๕ ชุด

ทางโรงพยาบาลเวียงเก่า จึงขอจำหน่าย กระเบื้องและบานเกร็ด ตามรายการต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

         ตามที่โรงพยาบาลเวียงเก่า ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเก่า โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๔ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๑ ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ ๗กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น
         บัดนี้ โรงพยาบาลเวียงเก่า ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและวันเวลากำหนด สถานที่ในการประเมิน

ตามประกาศโรงพยาบาลเวียงเก่า ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย, ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ, ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นั้้น โรงพยาบาลเวียงเก่าขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและวันเวลากำหนด สถานที่และระเบียบต่างๆ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

ประกาศผลการสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

ตามที่โรงพยาบาลเวียงเก่า ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ตามประกาศลงรับสมัคร ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

บัดนี้โรงพยาบาลเวียงเก่า ขอประกาศผลการสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้   ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเขาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานบริการ

ตามที่โรงพยาบาลเวียงเก่า ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานบริการ  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม-๗กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็ลูกจ้างชั่วคราว ประจำโรงพยาบาลเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม…

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน ๔ อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลเวียงเก่า มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จากเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเก่าโดยกำหนดระยะเวลาจ้างต่อปี ตามงบประมาณ ดังต่อไปนี้

๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  จำนวน ๑ อัตรา (เพศหญิง,ไม่จำกัดอายุ)

๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน ๒ อัตรา (เพศหญิง)

๓) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลเวียงเก่า - Wiangkao Hospital © 2018 ติดต่อ 043-306701 Frontier Theme