นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

    1.    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา            

         


    2.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ กำหนด วันเวลาสถานที่ในการประเมิน

         


     3.  ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเก่า พ.ศ. ๒๕๖๒

         


    4.  ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเก่า

         


    5.  ประกาศขายกระเบื้องมุงหลังคาและบานเกร็ด 

         

 

กิจกรรม