โรงพยาบาลเวียงเก่า

ยินดีต้อนรับสู่หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลเวียงเก่า - บ้านน่าอยู่ คนน่ารัก งานสนุก สุขทั่วเวียงเก่า

การวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2.การวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2560

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ปีงปม.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ) 22มี.ค.61

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ)22มี.ค.61

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง(เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ) 21มี.ค.61

1.คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง(เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ)21มี.ค.61

โรงพยาบาลเวียงเก่า - Wiangkao Hospital © 2018 ติดต่อ 043-306701 Frontier Theme