นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวทั่วไป

     1.  ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเก่า พ.ศ. ๒๕๖๒

         


    2.  ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเก่า

         


    3.  ประกาศขายกระเบื้องมุงหลังคาและบานเกร็ด 

         

 

ข่าวสมัครงาน

    1.    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา            

         


    2.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ กำหนด วันเวลาสถานที่ในการประเมิน

         


    3.  ประกาศรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

         


    4.  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลได้เพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

         

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

    1.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

         


    2. ประกาศ แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ฐานรากชนิด ก ไม่ตอกเสาเข็ม

         


    3. ประกาศ แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

         


    4. ประกาศ แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

         


    5. รายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

         


ปฏิทินวันรณรงค์ด้านสาธารณสุข   ปี 2562

กิจกรรม