๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

                         

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ 166 ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร.043-496127 แฟกซ์ 043-496127 © 2018 Frontier Theme