วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ ร่วมประกาศเจตนารมย์
“ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ 166 ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร.043-496127 แฟกซ์ 043-496127 © 2018 Frontier Theme