กิจกรรม 5 ส

ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 คณะเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลโนนศิลาและชาวบ้านานิคม อำเภอโนนศิลา ร่วมกิจกรรม 5  ส ทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลโนนศิลาเพื่อให้โรพยาบาลน่าอยู่ ซึ่งนำโดย นายแพทย์เอกวิทย์  เรืองไชยวุฒิ ผู้อำนวยการโนนศิลา