ที่อยู่ 18 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 Tel: 043-294116 Frontier Theme