โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

จัดซื้อ-จัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 61

แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 61

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๐

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐

สุรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตค60-ธค60

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส 2

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส 4

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วิเคราะห์การจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ปี2560

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง © 2018 Frontier Theme