รอบรั้วสาสุขบ้านฝาง # รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  • IMG_0332.JPG
  • IMG_0333.JPG
  • IMG_0334.JPG
  • IMG_0335.JPG
  • IMG_0336.JPG
  • _MG_0274.JPG
  • _MG_0275.JPG
  • _MG_0276.JPG
  • _MG_0277.JPG
  • _MG_0278.JPG