• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เข้าสู่ระบบ  

   
   

วีดีโอฝึกโยคะ

   

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

 

rungthong

นางรุ่งทอง วัชรนุกูลเกียรติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

   

ผลงานพนักงานนวดแผนไทย  

 • fl2
 • fl3
 • fl4
 • fl5
 • hot-compres1
 • hot-compres3
   
© สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น - Khonkaen Provincial Health Office 108 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-221125 โทรสาร 043-224037