ระบบรายงานผู้ป่วยกล่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ในข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ระบบรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ในข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ชื่อ รหัสผ่าน

 


งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พัฒนาระบบโดย งาน ICT พัฒนาโปรแกรมโดย อิทธิพล ดวงแก้ว